fredrikstadbrukshundklubb.no/

Om oss

Adresse:
Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad

Kontakt: 
styret@fredrikstadbrukshundklubb.no

Organisasjonsnr: 995 082 047 MVA

Kontonummer: 0533 05 45145
OBS: Merk alle innbetalinger med info om hva betalingen gjelder. 

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Hallregler

Referater og protokoller

Gammelt oversiktsbilde av Fredrikstad omegn brukshundklubb.
Uteområde og hallen til Fredrikstad omegn brukshundklubb vintertid.

Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb ble etablert i 1945 og har gjennom alle år vært en aktiv klubb innen brukshund og lydighetsarbeide.

I senere tid har andre grener vokst seg store hos oss, og vi har nå ekvipasjer som utmerker seg på Norge og verdensnivå i både agility og kreativ lydighet.

Klubben holder til i egne lokaler på gamle Evenrød skole, i Evenrødveien, hvor vi har stor opplyst gressbane, stor treningshall med kunstgress, stort klubbhus og flotte skogsområder i umiddelbar nærhet.

Styret

Leder: Svanhild Urholm svanhild@urholm.no tlf. 922 59 941
Nestleder: Torunn Holtbakk torunnholtbakk@yahoo.no
Kasserer: Gabriele Oehninger-Storvoll gabriele@skrellen.com
Sekretær: Tonje Skistad tonjekristin@live.no 
Styremedlem: Grete Brevig grbrev@gmail.com 
Styremedlem: Hanne Eli Nordstrand h.e.nordstrand@gmail.com 
Styremedlem: Arne Martin Bredesen arnem94@hotmail.no
Vara: Anna Marita Meum annam.meum@hotmail.com
Vara: Natalie Kløverød natalie.fobk@hotmail.com

Klubbhuset til Fredrikstad omegn brukshundklubb