fredrikstadbrukshundklubb.no/

Kreativ lydighet

Kontaktperson: Hanne Bache-Mathiesen Henriksen (hannebmh@gmail.com)
Kreativ lydighetsgruppa på Facebook: Kreativ Lydighet FOBK

Kreativ lydighet er et beskrivende fellesnavn på Freestyle og Heelwork to Music. Noen land kaller det også Dogdancing. Til sammenligning med vanlig lydighet, som er stram i formen og hvor alle hunder skal gjøre identiske og standardiserte øvelser, er det i FS og HTM rom for atskillig mer kreativitet.

Hund og fører skal utføre et selvkomponert lydighetsprogram til selvvalgt musikk. Ved hjelp av koreografi skal man få øvelsene til å flyte sammen til en helhet og bevegelsesmønsteret til hund og fører skal være i takt og samspill med musikken. Om musikken forteller en tydelig historie eller har et tydelig tema skal man forsøke å gjenspeile dette i programmet.

Sagt med andre ord; Samarbeid, kreativitet, energi, stil og glede til tolkning av musikk!

Det finnes altså to ulike grener/stilarter innenfor kreativ lydighet; Freestyle (FS) og Heelwork to Music (HTM). Se linkene i hovedmenyen for å lese mer om hver enkelt gren.

I begge stilarter er det god flyt, godt samarbeid, god teknisk utførelse av øvelser og god tilpasning til musikken som gir høye poengsummer. Selve bedømmingen skjer utfra tre hovedkriterier; Utførelse, Innhold og vanskelighetsgrad, Musikk og fortolkning.