fredrikstadbrukshundklubb.no/

Bruks

Kontaktperson: Maria Geber (tvemar@gmail.com)
Bruksgruppa på Facebook: FOBK Brukshundgruppe

Foto: Jan Vidar Bakke
Foto: Christin Lund

Bruksgruppa i FOBHK trener bruks innenfor NBF (det nordiske brukshundprøveprogrammet).

Det trenes og konkurreres i to forskjellige grener, spor og rundering. I tillegg til spesialgrenen består hver konkurranse av et feltsøk og et lydighetsprogram som er lik for begge grener, det vil si at en konkurranse består av enten spor-feltsøk-lydighet eller rundering-feltsøk-lydighet.

Konkurransene er delt i fire klasser, der D er laveste klasse, deretter klasse C, B og A. For å starte konkurranse i bruks må hunden ha fylt 12 mnd. For å starte i klasse C og høyere må den ha kjent mentalstatus, for eksempel Karaktertest, MH eller Ferdselsprøve. Det arrangeres både NM og Nordisk Mesterskap for brukshunder. Klubben har flere ekvipasjer som har hevdet seg her.

Bruksgruppa i FOBHK arrangerer årlig flere konkurranser i både spor og rundering, her er alle hjertelig velkomne både for å se eller å hjelpe til, som vi mener er den aller beste måten å lære seg hva sporten krever.

Regelverket for brukshundprøver finner du på nkk.no.

Bruksgruppa har faste lydighetstreninger på torsdager. Skogstrening avtales etter behov, det er pr nå ikke faste dager for skogstrening. Kurs settes også opp etter behov.

Pr nå har klubbens medlemmer –ikke– tillatelse av grunneiere til å trene felt eller rundering i terrengene rundt klubben.

Interessert i bruks? Stikk innom på en torsdagstrening eller kontakt oss!

Foto: Jan Vidar Bakke
Foto: Jan Vidar Bakke

Treningstider

• Onsdag
I klubbhuset
20:00 – 22:00

• Torsdag
I hallen
Partallsuker: 17:00 – 19:30
Oddetallsuker: 19:30 – 22:00

Det lages innlegg i brukshundgruppas Facebookgruppe før alle fellestreninger.
De som ønsker å trene kommenterer i innlegget at de kommer, slik at treningsansvarlig lettere kan planlegge treningen.