fredrikstadbrukshundklubb.no/

Siste nytt

Ekstraordinært årsmøte
Styret kaller inn til et ekstraordinært årsmøte vedrørende nytt kunstgress i hallen.
Møtet avholdes i klubbhuset onsdag 5. juni kl 18:00.
På møtet vil vi gjennomgå innhentede opplysninger vedrørende legging av nytt kunstgress i klubbens treningshall, og prisestimat for dette.
 
Deretter vil det bli en avstemning for om dette skal gjennomføres.
Vedtak fattes ved alminnelig flertall, og det kan kun stemmes ved personlig fremmøte av medlemmer med gyldig medlemskap.

Årsmøte 2023

Årsmøtet for 2023 avholdes i klubbhuset tirsdag 5. mars 2024 kl 18:00.
Adresse: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

Årsmøtepapirer
1 Dagsorden 2023
2.1 Årsberetning Styret 2023
3.1 Revisjonsrapport for 2023
3.2 Balanse 2023
3.2 Resultatrapport for 2023
3.3 Budsjett for 2024
4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2024
4.2 Forslag fra medlem
4.3 Forslag fra medlem
5.1 Valgkomiteens innstilling 2024