fredrikstadbrukshundklubb.no/

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til et ekstraordinært årsmøte vedrørende nytt kunstgress i hallen. Møtet avholdes i klubbhuset onsdag 5. juni kl 18:00. På møtet vil vi gjennomgå innhentede opplysninger vedrørende legging av nytt kunstgress i klubbens treningshall, og prisestimat for dette.Deretter vil det bli en avstemning for om dette skal gjennomføres. Vedtak fattes ved alminnelig flertall, […]