fredrikstadbrukshundklubb.no/

Årsmøte 2023

Årsmøtet for 2023 avholdes i klubbhuset tirsdag 5. mars 2024 kl 18:00.
Adresse: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

Årsmøtepapirer
1 Dagsorden 2023
2.1 Årsberetning Styret 2023
2.2 Årsberetning Lydighet 2023
2.3 Årsberetning Bruks 2023
2.4 Årsberetning Agility 2023
2.5 Årsberetning Rallylydighet 2023
2.6 Årsberetning Utstilling 2023
2.7 Årsberetning Kreativ Lydighet 2023
2.8 Årsberetning Nesearbeid 2023
3.1 Revisjonsrapport for 2023
3.2 Balanse 2023
3.2 Resultatrapport for 2023
3.3 Budsjett for 2024
4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2024
4.2 Forslag fra medlem
4.3 Forslag fra styret
5.1 Valgkomiteens innstilling 2024