fredrikstadbrukshundklubb.no/

Årsmøte 2022

Årsmøtet for 2022 avholdes i klubbhuset tirsdag 7. mars 2023 kl 18:00.
Adresse: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

Årsmøtepapirer
1 Dagsorden 2022
2.1 Årsberetning Styret 2022
2.2 Årsberetning Lydighet 2022
2.3 Årsberetning Bruks 2022
2.4 Årsberetning Agility 2022
2.5 Årsberetning Rallylydighet 2022
2.6 Årsberetning Utstilling 2022
2.7 Årsberetning Kreativ Lydighet 2022
2.8 Årsberetning Nesearbeid 2022
3.1 Revisjonsrapport for 2022
3.2 Balanse for 2022
3.2 Resultatrapport for 2022 med forrige års tall
3.3 Budsjett for 2023
4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2023
4.2 Forslag fra medlem
5.1 Valgkomiteens innstilling 2023