fredrikstadbrukshundklubb.no/

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøtet for 2021 avholdes i klubbhuset tirsdag 8. mars 2022 kl 18:00.
Adresse: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

Årsmøtepapirer
1 Dagsorden 2021
2.1 Årsberetning Styret 2021
3.1 Revisjonsrapport for 2021
3.2 Balanse 2021
3.2 Resultatrapport 2021
3.3 Budsjett for 2022
4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2022
5.1 Valg 2022

Årsberetningene fra de forskjellige gruppene vil bli gjennomgått på årsmøtet.