fredrikstadbrukshundklubb.no/

Årsmøte 2020

Årsmøtet for 2020 er planlagt avholdt 2. mars 2021. Vi ønsker i utgangspunktet å avholde møtet med personlig oppmøte, men avhengig av smittesituasjonen kan det hende vi er nødt til å holde møtet digitalt. Mer informasjon om dette kommer.

Årsmøtepapirer
1 Dagsorden 2020
2.1 Årsberetning Styret 2020
3.1 Revisjonsrapport for 2020
3.2 Balanse 2020
3.2 Resultatregnskap 2020
3.3 Budsjettforslag 2021
4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2021

Årsberetningene fra de forskjellige gruppene vil bli gjennomgått på årsmøtet.